THIẾT LẬP THỜI KHÓA BIỂU TRUNG TÂM MAUGIAOHOAMAIGL

Giới Thiệu Chức Năng phần mềm ILEADER dành cho MẪU GIÁO HOA MAI

QUẢN LÝ THỜI GIAN HỌC VỚI ILEADER

  • Đăng ký lịch dạy cho giáo viên
  • Tự động thiết lập thời gian biểu cho lớp học, Phòng Học
  • In Danh sách lịch dạy cho giảng viên, trợ giảng.
  • Phụ huynh & học sinh có thể xem thời gian học trên Sổ liên lạc Online
  • Tự động kiểm tra ngày nghỉ lễ
  • Tìm hiểu thêm về iLeader

Hotline: 0934 16 33 47 - 0972 703 144

Để tìm hiểu về Ileader hay hỗ trợ kỹ thuật hãy gọi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách tốt nhất.

Gọi Để Xem Demo

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ phần mềm quản lý CHO trung tâm  CỦA BẠN

Thank You!

Trung tâm anh ngữ MAUGIAOHOAMAIGL , Trung tâm ngoại ngữ MAUGIAOHOAMAIGL ,Trung tâm đào tạo MAUGIAOHOAMAIGL Sổ liên lạc online MAUGIAOHOAMAIGL , Ứng dụng đón con MAUGIAOHOAMAIGL