SỔ LIÊN LẠC ONLINE MẪU GIÁO HOA MAI

Giới Thiệu chức năng Sổ liên lạc Online phần mềm ILEADER dành cho  MẪU GIÁO HOA MAI

LIÊN LẠC VỚI HỌC SINH & PHỤ HUYNH

  • Xem điểm quá trình học
  • Xem Thời khóa Biểu & Lịch học tương ứng với khóa đăng ký
  • Thông báo tình trạng học trình
  • Thông báo nợ học phí
Tìm hiểu ileader

MÃ KẾT NỐI ỨNG DỤNG

............................
TRUNG TÂM CHƯA ĐĂNG KÝ ỨNG DỤNG QUẢN LÝ
Đăng Ký Miễn Phí

ỨNG DỤNG Đón Trẻ (PARENTS APP)

  • Chỉ cần đến gần trung tâm , không cần cài đặt App
  • Tự động đọc tên học sinh khi phụ huynh đến
  • Học sinh có thể ở lại lơp học và chờ đọc tên
  • Phụ huynh thông báo thời gian đón trễ
  • Gửi thông báo cho phụ huynh thông qua App
  • Gửi đơn xin nghỉ học
TẢI ỨNG DỤNG DÀNH CHO PHỤ HUYNH